Modellen / Danseressen / Talenters

Tijdens de Daily Diva Castings, Daily Diva Events of andere activiteiten, kunnen Modellen, Danseressen en Talenters zich voor deelname opgeven.
Deelname betekent dat je als Model, Danseres of Talenter eerst aan een Auditie deelneemt om te worden beoordeeld om als Member te worden opgenomen in het We Love Daily Diva Dream Team.

Bij de Daily  Diva Castings ligt het accent niet op Confectiematen en Lengte. In onze media uitingen kiezen wij vaak voor zwart / wit foto’s en afbeeldingen, ogen bedekt of zonder hoofd,  omdat wij geen onderscheid maken, maar kiezen voor neutraliteit.
Bij de Daily Diva Castings staat centraal de Persoonlijkheid, Karakter, Uitstraling, Drijfveren, Sociaal Maatschappelijke Betrokkenheid.

IMG_0008Het We Love Daily Diva Dream Team en haar Members, kunnen verschillende opdrachten krijgen om uit te voeren.
Deze opdrachten kunnen zowel een commercieel of liefdadigheidskarakter hebben.
Ontvangen opdrachten van welke aard dan ook worden vooraf besproken en afgestemd met het We Love Daily Diva Dream Team. Lees meer →

 

 

 

Aanmelding als Model, Danser(es), Ontwerpers e.a. t.b.v. Events

 

Reveals the Diamonds